... is lid van de Limburgse Federatie
... is lid van de Culturele Raad van Maaseik
... is lid van de Belgische Bond van Aquarium- en Terrariumhouders

Wat kunnen wij U bieden?
 • Een origineel clubblad met alle nieuwtjes van de club
 • Leerrijke bijdragen over onze hobby
 • Elke maand een interessante ledenvergadering met voordrachten, dia's, debat, enz
 • Gratis uitlenen van boeken uit onze rijke bibliotheek op vertoon van Uw lidkaart
 • Een abonnement op het fantastische bondsblad 'Aquariumwereld'
 • Clubuitstappen, ruilbeurs, tentoonstelling, huiskeuring, ledenfeest, enz
 • Uitwisselen van planten, vissen, materiaal, enz
 • Bovenal een vriendensfeer
  


Nieuws

 • 06/02/2020: Kalender en Home pagina bijgewerkt
 • 29/01/2020: Kalender en Home pagina bijgewerkt
 • 10/01/2019: Home pagina bijgewerkt


Activiteiten


Ledenvergadering maandag 2 maart.

(Let op niet de laatste maandag van februari, maar de eerste maandag van maart hebben we ledenvergadering)


“Guyana landen, het Guyana Schild” door Georges De Roeck


Georges is voorzitter van M.A.K. Bonheiden en reeds meerdere malen naar de Guyana landen geweest.

Opwarming van de aarde is een feit. We weten dat Brazilië in een adem wordt genoemd met het tropisch regenwoud. Maar we vergeten dat het niet stopt aan de grens van dit land. We zouden beter het regenwoud van de Guyana landen zeggen. Door de moeilijk bereikbare zones ontdekt men nog ongekende gewervelde- en ongewervelde dieren, planten en vissen in deze gebieden.

Het schild bevat een ongekende diversiteit aan ecosystemen die volledig in tact zijn. Dit gebied is ook rijk aan ertsen met alle gevolgen die dit meebrengen. Ook het kappen van tropisch hout laat zijn sporen na.

Voor onze hobby is dit een paradijs. Vissen, planten en amfibieën zijn er in hun natuurlijk habitat te vinden. Soorten die door een uniek ecosysteem afgeschermd zijn van directe invloeden van de mens.

Heeft Georges U nieuwsgierig gemaakt, dan zal het U zeker boeien om deze lezing bij te wonen.
Waar: Zaal MOSA Eikerstraat 44 te 3680 Maaseik
Wanneer: Maandag 2 maart 2020 om 20H.
Tijdens de pauze is er de gebruikelijke gratis tombola met veel prijzen (wie zelf een prijsje meebrengt krijgt 2 lotjes en verdubbelt zijn kansen).
Advertisement