Geschiedenis

De wieg van Maroni staat in de serre van wijlen Pastoor Martens achter Sint-Jansberg te Maaseik. Hij kweekte in een 50-tal aquaria tropische vissen met succes. Verschillende liefhebbers kwamen hem regelmatig bezoeken. De start van een vereniging werd er gezet. Deze vereniging zou als taak hebben door dia-lezingen haar leden de knepen van de hobby te leren. Met organisaties van tentoonstellingen werd het brede publiek warm gemaakt. Zo werden nieuwe leden aangetrokken.

Op 1/1/1972 sloot Maroni aan bij de BBAT (Belgische Bond voor Aquarium en Terrarium). Deze overkoepelende vereniging had het grote voordeel dat de hobby meer wetenschappelijk kon benaderd worden. De leden krijgen het prachtig geÏllustreerde maandblad Aquariumwereld en er kon uit de uitgebreide sprekerslijst van BBAT geput worden.

In 1972 werd Maroni ook nog lid van BBAT-Limburg. Dit is een groepering van alle Limburgse Aquariumverenigingen. Het grote doel van deze vereniging is de jaarlijkse organisatie van de Internationale Ruilbeurs bij Don Bosco te Hechtel, iedere eerste zondag van juli en de jaarlijkse huiskeuring. Bovendien engageert zich iedere vereniging van de Federatie andere Limburgse verenigingen te steunen bij de organisatie van hun tentoonstellingen.

Ondertussen is Maroni Maaseik een van de toonaangevende verenigingen in België. Op de jaarlijkse keuringen van BBAT-Limburg behaalde Maroni verschillende Limburgse kampioenen en mooie ereplaatsen. De in 2003 voor het eerst ingevoerde Award voor de best scorende vereniging van Limburg werd door Maroni in 2003 ñ 2004 ñ 2008 en 2009 telkens gewonnen. Ook op de Nationale keuringen, ingericht door BBAT, behaalde Maroni landskampioenen.

Maroni telt momenteel een 55-tal leden, waarvan er nog enkelen van het eerste uur. Op de maandelijkse ledenvergaderingen, welke doorgaan in de FUEGO, Sportlaan 36 Maaseik op de laatste maandag van de maand komen gemiddeld een dertigtal leden in een gezellige sfeer zich vervolmaken in de hobby.

Voor inlichtingen kunt U terecht bij voorzitter Deckers Adam 0476 / 44 24 92 of secretaris Rumen Lambert 089 / 56 17 39 of op deze website.

In 2010 organiseerde Maroni, ter ere van hun 45-jarig bestaan, wederom een tentoonstelling.

Ter ere van het 50-jarig bestaan van Maroni werd in mei 2015 een nieuwe tentoonstelling opgezet. Deze tentoonstelling was groter dan deze van 2010, hiervoor willen we alle helpende handen/deelnemers bedanken. TV Limburg besteedde een reportage aan deze tentoonstelling. Nog meer beelden van deze tentoonstelling op Youtube hier en hier.

 

 

 

 

 

 

Script logo